Hole Masters
  Košík je prázdný / 0 Kč

Obchodní podmínky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny hole-masters.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající

E-shop: hole-masters.cz

Miloš Just

Bezručova 82/17b

60200 Brno

Ičo: 65512816

Dič: CZ7107217128

Tel: 604380102

E-mail: info@u100.cz

Prodávající  je plátcem DPH.

Registrace:Živnostenský úřad města Brna Sp.znač: ZU/MMB/0032529/2016

Sklad: Drážní 5, 62700 Brno-Slatina

Zboží

Sportovní  hole pro různé využití

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „Koupit a zaplatit“. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu hole-masters.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat, v případě, že zboží uvedené v objednávce se již vyprodalo nebo je již nelze zajistit. Kupující je oprávněn převzaté zboží vrátit prodávajícímu bez udání důvodu do 14ti dnů ode dne převzetí  zboží. Zboží musí být v původním stavu (nepoužívané!), kompletní, nepoškozené a v originálním obalu. Kupujícímu bude vrácena celá jím vynaložená  částka na koupi daného zboží. Kupující je povinen zajistit na své náklady přepravu takového zboží zpět  k prodávajícímu.

Postup vrácení zboží

Zašlete zprávu na telefon nebo e-mailem, nebo zavolejte, že chcete zboží vrátit nebo vyměnit. Na lístek nebo na zaslaný prodejní doklad napište číslo svého bankovního účtu a zprávu, že vracíte zboží v zákonné lhůtě 14ti dnů a žádáte o vrácení vynaložené částky. Zboží zabalte tak, aby nedošlo k polepení originálních krabic nebo zboží (budou zařazeny do dalšího prodeje). Balík neposílejte na dobírku, balík na dobírku nebude přijat. Náklady na přepravu vráceného zboží jsou hrazeny odesílatelem, částku nelze nárokovat na dodavateli. Vynaloženou částku Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, max. do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Postup při výměně zboží

Zboží nám zašlete zpět na adresu Miloš Just, SB Comp s.r.o., Drážní 5,627 00 Brno s požadavkem na výměnu za jinou velikost / barvu / jiný kus. Zboží zabalte tak, aby nedošlo k polepení originálních krabic nebo zboží samotného (budou zařazeny do dalšího prodeje). Zboží Vám vyměníme dle Vašeho požadavku obratem. Při výměnách neúčtujeme poštovné. Náklady na přepravu vráceného zboží jsou hrazeny odesílatelem, částku nelze nárokovat na dodavateli.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.

Zboží běžně expedujeme od 1 do 5 dnů od obdržení objednávky. V případě, že zboží není na našem skladě a je třeba jej zajistit z jiných skladů, může se doba dodání prodloužit. O termínu dodání vás budeme informovat.
Zboží je expedováno přepravcem TopTrans, Českou poštou, Zásilkovnou, nebo je možný osobní odběr ze skladu v Brně. Sklad: Drážní 5, 62700 Brno-Slatina
Platba: převodem na účet na základě odeslané faktury nebo v hotovosti při převzetí zboží.
Přepravné a balné na zboží do 2.000,- Kč s DPH je od 85,-Kč do 130,- Kč s DPH za 1 balík / karton (do 30 kg) dle zvoleného přepravce.
Při odběru zboží nad 2.000,- Kč s DPH je přepravné a balné ZDARMA.

Přepravné a balné na zboží na Slovensko do 2.500,- Kč s DPH je od 130,-Kč do 150,- Kč s DPH za 1 balík / karton (do 30 kg) dle zvoleného přepravce.
Při odběru zboží na Slovensko nad 2.500,- Kč s DPH je přepravné a balné ZDARMA.
Vyhrazujeme si právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

Slevy

Na všechno zboží objednané přes internetový obchod hole-masters.cz je poskytována sleva dle nabídky na e-shopu, pokud není uvedeno jinak.

Reklamace

Případné reklamace uplatňuje kupující na adrese: E-mail: info@u100.cz, tel: 604 380 102

Miloš Just, Bezručova 17b, 602 00 Brno nebo na adrese skladu: Drážní 5,627 00 Brno

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (fakturu). Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny hole-masters.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1. obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Ochrana osobních dat zákazníků

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího). Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms), a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Miloš Just, Bezručova 17b, 602 00 Brno. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.
Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje Prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že použije možnost odhlášení zasílání newsletteru přímo v těle zaslaného mailu nebo Prodávajícího kontaktuje na tel 604 380 102 nebo na info@hole-masters.cz.

E.shop

Výprodej
Hole Physique Junior

Hole Physique Junior

Dostupnost: skladem

I děti jsou důležité! Model určený pro ty nejmladší.

300 Kč (550 Kč)
Výprodej
Hole Training

Hole Training

Dostupnost: skladem

Kolekce produktů pro Nordic Walking obsahuje i nový dvoudílný tréninkový model pro ...

890 Kč (1 390 Kč)
Výprodej
Hole Ranger Ltd

Hole Ranger Ltd

Dostupnost: skladem

Kratší verze modelu Ranger, který vychází z modelu Scout, ale s novým upínacím systémem ...

750 Kč (1 199 Kč)
Výprodej
Hole Scout Junior

Hole Scout Junior

Dostupnost: skladem

Nezapomínáme ani na děti. Tyto hole je můžou provázet při jejích prvních túrách a také ...

420 Kč (690 Kč)
Výprodej
Hole Summit Light Red/Green

Hole Summit Light Red/Green

Dostupnost: skladem

Další z rodiny Summit Light v tradičném šroubovacím provedení pro všechny, kteří rádi ...

990 Kč (1 599 Kč)
Výprodej
Hole Speedster

Hole Speedster

Dostupnost: skladem

Tato čtyř dílná hůl je určena pro turisty experty a nadšence, kteří při svých ...

1 390 Kč (2 490 Kč)
Výprodej
Hole Training Speed

Hole Training Speed

Dostupnost: skladem

Dvoudílný sportovní model pro všestranné využití pro celou rodinu nebo jako ideální ...

1 190 Kč (1 890 Kč)
Výprodej
Hole Summit Light Woman

Hole Summit Light Woman

Dostupnost: skladem

Další z rodiny Summit Light v tradičném šroubovacím provedení pro všechny, kteří rádi ...

990 Kč (1 599 Kč)
Výprodej
Hole Ranger Green/Blue

Hole Ranger Green/Blue

Dostupnost: skladem

Model Ranger vychází z modelu Scout, ale s novým upínacím systémem Clamper. Jedná se o ...

750 Kč (1 199 Kč)
Výprodej
Hole Sherpa Antishock Css

Hole Sherpa Antishock Css

Dostupnost: skladem

Tato velice univerzální trekkingová hůl byla navržena a vyrobena pro všechny, kteří na ...

990 Kč (1 590 Kč)